Медицинска сестра-техничар

У задатке неком, коме је занимање медицинска сестра-техничар ,спада вођење бриге о здравим и болесним људима, о њиховим специјалним потребама.

На одељењу здравствене установе где су лежећи болесници, медицинска сестра-техничар прима болеснике, води рачуна о њима док су у установи и отпушта их. Ради на нези болесника, брине о њиховој личној хигијени, о надзору, исхрани. Исто тако самостално преузима активности у вези са терапијом или као члан тима учествује у групним терапијским активностима код сложенијих операција.

Самостално или у тиму учествује у дијагностици од припреме материјала, као и самог болесника, до завршетка интервенције.

Важан задатак медицинске сестре-техничара је и активно учествовање здравствене заштите становништва у свим програмским активностима.

Занимање медицинска сестра-техничар је посебно пуно одговорности, али је и леп позив. У Средњој медицинској школи очекујемо упис таквих ученика, који желе да се баве овим захтевним ,али хуманим позивом.

После завршетка образовања ученици добијају сигуран посао у земљи и иностранству, односно могу да наставе своје студије на вишим школама и факултетима.

Средња медицинска школа има велику прошлост, часови и вежбе у њој су интересантни, кабинети добро опремљени. Стручни предмету који се изучавају обезбеђују да  се посао обавља на високом нивоу. А ту су и општеобразовни предмети, који дају сигурну основу, ако неко жели да настави своје студије у другим областима.

Уколико изаберете ову установу, школа ће обезбедити довољан ниво знања, наставници ће бити коректни и добри стручњаци. Градиво никад неће бити тешко ако се довољно учи, а и практичну наставу  ће добити сваки ученик, који се упише код нас.

Ученици сами раде презентације, плакате, радионице, и много других интересантних активности. Могу да учествују на многим  такмичењима, за које их припремају њихови наставници, који су и уједно њихови највећи навијачи.

У школи се у организацији Ђачког парламента одржавају и активности хуманитарног типа.

 

Наставници посебно воде бригу да подрже развој личности код ученика, да развијају позитивне особине здравствених радника, које су: тачност, прецизност, одговорност, одрицање, емпатија са пацијентима, као и поштовање њихове личности. У раду се придржавамо и чувања лекарске тајне. Код ученика се ,такође, трудимо да развијемо позитиван став према сопственом здрављу  и начину живота.

Школска зграда је недавно реновирана,налази се у центру града поред парка ,а  у близини је и прелепа река Тиса.