Egészségügyi nővér – technikus szak

Az egészségügyi nővér – technikus munkaköréhez tartozik, hogy gondoskodjon az egészséges és beteg emberek általános és speciális ellátásáról.

Az egészségügyi intézmény fekvőbeteg részlegén az egészségügyi nővér – technikus bonyolítja le a betegek fogadását, elhelyezését és elbocsájtását. Elvégzi a betegek egészségügyi ellátását, gondoskodik személyes higiéniájukról, a betegek felügyeletéért és étkeztetéséért felel. Ugyancsak önállóan végzi az előírt terápiás eljárásokat (kezeléseket), vagy pedig csapattagként vesz részt a bonyolultabb terápiás tevékenységekben.

Önállóan, vagy csapattagként végez diagnosztikai eljárásokat az anyag-előkészítéstől és a beteg előkészítésétől kezdve a kezelés elvégzéséig és a beteg ellátásáig az adott beavatkozás után.

Az egészségügyi nővér – technikus tevékenységének fontos része a lakosság egészségügyi védelmének megtervezésében, megszervezésében (programozásában) és kivitelezésében való részvétel.

Az egészségügyi nővér – technikus foglalkozása kivételesen felelősségteljes és szép hivatás. Az egészségügyi középiskolában azok beíratkozását várjuk, akik szeretnének ezzel a humánus és igényes hivatással foglalkozni. Képzésünk befejezése után a diákok kedvező és biztos munkát kaphatnak itthon és külföldön, illetve tanulmányaikat több egyetemen és főiskolán is folytathatják.

A zentai Egészségügyi Középiskola nagy múltra tekint vissza, és érdekfeszítő tanóráiról, illetve gyakorlatairól ismert, melyek a jól felszerelt szak-kabinetekben és tantermekben zajlanak. Iskolánkban számos olyan szaktantárgy van, amelyek elengedhetetlenek e szakma magas szintű végzéséhez, illetve minden olyan általános tantárgy, amely szükséges ahhoz, ha valaki más területen szeretné folytatni a tanulmányait.

Amennyiben ezt az intézményt választják, az iskola jó tudásszintet fog nyújtani, a tanárok korrektek és jó szakemberek, a tananyag nem nehéz, amennyiben időben elsajátítják, a gyakorlati oktatás pedig minden diák kedvence. A tanulók maguk készítik a beszámolókat, prezentációkat, plakátokat, tanulmányi lapokat, műhelyeket és még sok érdekes tevékenységet. Különféle versenyeken lehet részt venni, amelyekre a tanárok készítik fel őket, és magukon a versenyeken is szurkolnak nekik. Az iskolában humanitárius rendezvényeket is szerveznek, amelyek vezetésével a diákparlament van megbízva.

A tanárok kiemelten törekszenek arra, hogy elősegítsék a tanulók személyiségfejlődését, és fejlesszék az egészségügyi munkások minden pozitív személyiségjegyét: pontosság, precizitás, felelősségtudat, áldozatkészség, önzetlenség, a páciensek felé tanúsított empátia és a páciensek személyiségének tiszteletben tartása. A munkában az orvosi titoktartás elvéhez tartjuk magunkat, és a tanulók körében igyekszünk fejleszteni saját egészségükhöz, életvitelükhöz való pozitív hozzáállást, és ezeknek az elveknek a családon és a közösségen belül való népszerűsítését.

Az iskolaépület a közelmúltban került felújítás alá, a város központjában van a szép és rendezett park, illetve a gyönyörű Tisza-part közelében.