У школској 2022/23. години нудимо следеће образовне профиле нашим будућим ученицима:

На српском језику:
Медицинска сестра-техничар (30 ученика, 4 године образовања)

На мађарском језику:
– Медицинска сестра-техничар (30 ученика, 4 године образовања)
– Фармацеутски техничар (30 ученика, 4 године образовања)